ዓሰርተ_ትእዛዛት_ዳግመ_ህንፀት_ትግራይ_Book

Sale!

ዓሰርተ_ትእዛዛት_ዳግመ_ህንፀት_ትግራይ_Book

$0.00

ፍልስፍና ማለት መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ደቂ ሰባት ሓሳባት ዝሓዙዎ ሓቂ ንፍትሸሉ ናይ መፅናዕቲ ዓዉዲ

ጌርካ እዉን ምውሳድ ይክኣል እዩ። መሰረታዊ ሓሳብ ኽንብል ኸለና ከም ኣእምሮ፣ፍልጠት፣ ንቕሓተ

ሕልና፣ ስነ ምግባር፣ እግዝኣብሔር፣ ሓቂ፣ ፍትሒ፣ ማዕርነት፣ ነፃነት፣ ሓርነት፣ ወዘተ ማለትና እዩ። ናይ

ፍልስፍና ዋና ትኹረት ድማ ብዛዕባ እንታይነት እዚኦምን ውሽጣዊ ርክቦምን ምፍላጥ/ምምርማር እዩ።

ንህጅትይቱ ክ