ፍልስፍና ማለት (Copy)

Sale!

ፍልስፍና ማለት (Copy)

$10.00

ፍልስፍና ማለት መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ደቂ ሰባት ሓሳባት ዝሓዙዎ ሓቂ ንፍትሸሉ ናይ መፅናዕቲ ዓዉዲ

ጌርካ እዉን ምውሳድ ይክኣል እዩ። መሰረታዊ ሓሳብ ኽንብል ኸለና ከም ኣእምሮ፣ፍልጠት፣ ንቕሓተ

ሕልና፣ ስነ ምግባር፣ እግዝኣብሔር፣ ሓቂ፣ ፍትሒ፣ ማዕርነት፣ ነፃነት፣ ሓርነት፣ ወዘተ ማለትና እዩ። ናይ

ፍልስፍና ዋና ትኹረት ድማ ብዛዕባ እንታይነት እዚኦምን ውሽጣዊ ርክቦምን ምፍላጥ/ምምርማር እዩ።

ንህጅትይቱ ክ

Guaranteed Safe Checkout

ፍልስፍና ማለት መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ደቂ ሰባት ሓሳባት ዝሓዙዎ ሓቂ ንፍትሸሉ ናይ መፅናዕቲ ዓዉዲ

ጌርካ እዉን ምውሳድ ይክኣል እዩ። መሰረታዊ ሓሳብ ኽንብል ኸለና ከም ኣእምሮ፣ፍልጠት፣ ንቕሓተ

ሕልና፣ ስነ ምግባር፣ እግዝኣብሔር፣ ሓቂ፣ ፍትሒ፣ ማዕርነት፣ ነፃነት፣ ሓርነት፣ ወዘተ ማለትና እዩ። ናይ

ፍልስፍና ዋና ትኹረት ድማ ብዛዕባ እንታይነት እዚኦምን ውሽጣዊ ርክቦምን ምፍላጥ/ምምርማር እዩ።

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ፍልስፍና ማለት (Copy)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top